KLUSBEDRIJF
ERIK GEERDINK

KWALITEIT | VAKMANSCHAP | BETROUWBAARHEID | DUURZAAMHEID  

 

 

 

KLUSBEDRIJF
ERIK GEERDINK
"HAAL KWALITEIT IN UW HUIS."

Bij Klusbedrijf Erik Geerdink kunt u terecht voor de meest uiteenlopende werkzaamheden. Hierbij staan vanzelfsprekend vakwerk en professionaliteit hoog in het vaandel. Zowel kleine als grote projecten worden door mij uitgevoerd, u kunt hierbij denken aan het bouwen van een compleet nieuw woonhuis, garage of schuur tot aan kleinere werkzaamheden als stukadoors- en tegelwerk, het plaatsen of verbouwen van badkamers, keukens  en andere verbouwingswerkzaamheden. Tevens kan ik u adviseren over eventuele aanschaf van apparatuur en materialen. Heb ik uw interesse gewekt?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 

 

 

DIENSTEN

Al mijn werkzaamheden kunnen we verdelen in drie categorieën:

 

V E R B O U W  G R O O T  &  K L E I N

O N D E R H O U D S W E R K Z A A M H E D E N

R E N O V A T I E W E R K Z A A M H E D E N

Offerte op maat

Het mag voor zich spreken dat voordat de werkzaamheden aanvangen, duidelijke prijsafspraken met u gemaakt zullen worden aan de hand van een offerte.

 

H A A L   K W A L I T E I T  I N   H U I S ,
D A T  I S   W A AR
KL U S B E D R I J F   E R I K   GE E R D I N K
V O O R   S T A A T

 

ONS WERK

Borne

UITBREIDING ACHTERZIJDE WONING

 

Hengelo

BADKAMER RENOVATIE
 

 

Wierden

DAKKAPEL PLAATSEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

WILT U MEER WETEN
NEEM DAN CONTACT OP

 

 

 

 

 

 

Klusbedrijf Erik Geerdink

klusbedrijfeg@kpnplanet.nl

06 - 508 736 92

Rika Hopperstraat 6 | 7558 SW | Hengelo